A PROJEKT BEMUTATÁSA

A kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
A projekt címe: Naszlady Attila Egészségfejlesztési Program – Beruházási Komponens
A szerződött támogatás összege: 8 318 611 814 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2023.12.31.
A projekt azonosító száma: EFOP-2.2.24-22-2022-00002

.

A célcsoport bemutatása

 
A 2019-ben elindított „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának fő célkitűzése a KSH-val együttműködésben kiválasztott 300 leghátrányosabb helyzetű, javarészt az ország észak-keleti, dél-nyugati részein lévő település diagnózis alapú felzárkóztatása, az ott élők és a helyi közösségek életében pozitív, előremutató változások előidézése. A hosszútávú program első lépéseként 2019-ben 31 településen indult el nemzeti forrásból, és 2020-ban további 36 településen kezdődött el a felzárkózási intézkedéssorozat. A 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján 2021-ben további 51 kistelepülésen folytatódott a program, valamint kijelölésre került a további 182 bevonandó kistelepülés is. A program folytatása fokozatos bevonással a teljes 300-as települési körre tervezett.
A 300 településen 312 ezer ember él, és csaknem 5000 gyerek születik évente, többségében roma családokba, kedvezőtlen jövedelmi viszonyok közé (a gyerekek több mint fele részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben). Az infrastrukturális adottságok elmaradottak, a szakemberhiány jelentős, így a helyi lakosság (minőségi) közszolgáltatásokhoz való hozzáférése is akadályozott, pl. települések több mint egyharmadán található betöltetlen háziorvosi körzet. 
A településeken élők javarészt alacsony iskolai végzettségűek és szakképzetlenek. A 8 általános iskolát el nem végzettek aránya az országos átlag több mint háromszorosa (15,9%), az iskolai lemorzsolódás jelentős. Többnyire az egyetlen helyben található elhelyezkedési lehetőség a közfoglalkoztatás, valamint a fekete-, illetve idénymunkák. Ezen falvakból a járványt megelőző országos munkaerő hiányos időszakban is csak nagyon kevés ember tudott bekapcsolódni az elsődleges munkaerő piaci fellendülésbe képesítési, elérhetőségi és a tartós munkanélküliségi helyzetéből adódó munkaszocializációs hátrányai miatt. A falvakban jellemzőek a rendezetlen ingatlanviszonyok, a túlzsúfolt, komfort nélküli lakások, rossz higiénés viszonyok, a lakhatási körülményekből adódó fertőzések, egészségügyi problémák, közműtartozások. A komfort nélküli, szükséglakások aránya 23,7 %, ami az országos átlag közel ötszöröse.
Több elemzés rámutatott, hogy a koronavírus járvány hatásai a hátrányos helyzetű rétegeket nagyobb mértékben sújtották. EU-szerte három-hatszoros a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportok keresetcsökkenése a magasabb keresetűekhez képest 2019-2020 között (Eurostat). A munkaerő piacon sérülékenyebb helyzetben lévő, alacsonyabb képzettségű, városokba ingázó munkavállalók könnyebben veszítik el munkájukat. A távoktatásba való hatékony bekapcsolódás is korlátozott e csoportok számára, a leghátrányosabb helyzetű településeken sokszor hiányos az internetes infrastruktúra, a családoknak nem állnak rendelkezésére eszközök és az alacsonyan képzett szülők kevésbé tudják támogatni gyerekeiket a tanulásban. 
A járvány hatására sok hivatali ügyintézés vált nehezebbé, a kistelepülésen élő, online világban kevésbé járatos csoportok számára az ügyintézés vagy alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés (pl. egészségügy ellátás) is nagyon nehéz lett. Jelen egészségügyi program szorosan illeszkedik a FETE települések általános kihívásához és céljához, hogy a leghátrányosabb helyzetű településeken élők egészségügyi kapacitások gyengeségeiből eredő nagyobb társadalmi és egészségügyi kitettség csökkentésre kerüljön, a marginalizálódott társadalmi rétegek rezilienciája növekedjen.

A megvalósítás helyszíne

A projekt során megvalósuló gyógyszerellátási rendszer központi helyszíne Bicskén található, a Csabdi úton, 0238/3 és 0238/4 helyrajzi számokon. Az ingatlan a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tulajdonában van, a rajta folyó fejlesztést Bicske Város Önkormányzat Képviselő testületének 46/2022 határozata kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A terület teljes mértékben közművesített, valamit könnyen megközelíthető, hiszen az 1-es főút mellett fekszik, illetve az M1 autópálya 39-es lehajtója 4 km-en belül van.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Eszközbeszerzés, eszközfejlesztés

 
Az eszközbeszerzési feladatok során a legfontosabb, szemészeti szűrővizsgálathoz, telemedicinához szükséges eszközök, valamint a fogyóeszközök beszerzése történik meg. Az eszközbeszerzés során meghatározásra kerültek a beszerzendő eszközök fajtái és minőségi követelményei. Az eljárás során az ajánlattevőnek lehetősége van helyettesítő termékek ajánlására, mely esetben ezek is megfelelnek a minőségi követelményeknek.
Az egyes eszközök listáját a konkrét ajánlatok tartalmazzák, melyek a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek.
Összesen a Szakmai terv mellékletével összhangban 23 darab gépjármű kerül beszerzésre:
– 8 darab Mobil Egészségügyi Központ
– 4 darab olyan személygépjármű, melyek olyan településre tudják szállítani az szükséges humánerőforrást és orvostechnikai eszközöket, ahol üres rendelő rendelkezésre áll
– 5 darab személygépjármű a Máltai EgészségPontokhoz rendleve
– 2 darab személygépjármű a bliszterközpont szolgáltatásaihoz
– 4 darab személygépjármű a laboratórium mintaszállításaihoz
Az eszközparkot működtető humánerőforrás kialakítása az EFOP-1.8.24-22 pályázat keretein belül történik meg.

Gyógyszerelési optimalizáció kialakítása

 
A gyógyszerelési optimalizáció egy több elemből álló folyamat kialakítását foglalja magába. Az optimalizáció legfontosabb eleme a bliszterközpont kialakítása. Az épület funkciói közé tartozik a mintaelemző központ, illetve a telemedicina központ. A gyógyszerelési optimalizációs központ helyigénye 4-600 m2 technológiai tér, amely kb. 50%-ban intenzív légcserével kezelt, nagy tisztaságú technológiai térből és egy hasonló méretű komissiózó és raktár területből áll. Az épület, illetve a kialakítandó optimalizációs tér részleteit a konkrét ajánlatok tartalmazzák, melyek a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek. Az ellátás helyén az orvosok hatóanyag alapon kell elrendeljék a terápiát, a gyógyszertári bliszter központba érkező megrendeléseket (vagyis online e-recepteket) pedig az aktuális készlet alapján szolgálják ki. A receptek alapján összeállított terápiákat gyógyszerész vizsgálja át, hagyja jóvá, esetleg az orvossal konzultálva módosít a beteg és gyógyszerbiztonság elérése céljából. A betegszintű gyógyszerelést a szigorú GMP és GAMP gyógyszeripari minőségbiztosítási irányelveknek megfelelő gyógyszertár/bliszter központ végzi, garantálva a 100%-os biztonságot. A készítmények napszaknak megfelelően, gyógyszerész- és orvosszakmai szempontból ellenőrzött módon automatizáltan tasakokba kerülnek, melyek optikai ellenőrzést követően kerülnek kiszállításra az adott intézményekbe, vagy közvetlenül betegekhez. A folyamat minden egyes lépése minőségbiztosított és visszakereshető.

Jelen fejlesztés célja, hogy a Máltai Szeretetszolgálat napi 6000 beteg/8 óra kiszolgálására képes kapacitással rendelkezzen. A bliszterközpont szolgáltatásaihoz 2 személygépjármű kerül beszerzésre.

A betegekhez kerülő gyógyszeradagokat minden esetben névre szólóan, a beszedés napját, idejét, a készítmény kereskedelmi nevét, hatóanyagát, a jóváhagyott dózist, morfológiáját (tabletta szín, alak) és további megjegyzésekkel látják el, követve az OGYI-P-69-2008/2012 módszertani levél iránymutatásait.

A gyógyszerfelhasználás gazdaságos és áttekinthető, minden készítmény névre szólóan kerül ki, a beteg és a biztosító is csak a ténylegesen szükséges mennyiséget fizeti ki. Ez közvetetten környezetkímélő, hiszen nem kerül ki a gyógyszertárból felesleges készítmény, amely nincs beteghez és terápiához kötve.

A gyógyszeroptimalizációs folyamatot irányító szakmai humánerőforrás kialakítása az EFOP-1.8.24-22 pályázat keretein belül történik meg.

Szűrő gépjármű beszerzése, kialakítása


A gyermekszemészeti alapjármű egy egyedi építésű, 2018-ban gyártott, alacsony futásteljesítményű Modulo M108M szűrőbusz, ami eredendően mammográfiás szűrésekre volt tervezve. A pályázat benyújtásakor a jármű a Nemzeti Népegészségügyi Központ használatában van, melyet a megvalósítás során ad át a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, hogy a Felhívásban foglaltaknak eleget téve gyermekszemészeti szűrőbuszként üzemeljen a projekt időtartama és az 5 éves fenntartási időszak alatt. A gyerekszemészeti szűrésekhez szükséges elvégzendő átalakítások listáját a konkrét ajánlatok tartalmazzák, melyek a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek.

A szűrő gépjárművet működtető humánerőforrás kialakítása az EFOP-1.8.24-22 pályázat keretein belül történik meg.

További 8 Mozgó Egészségügyi Központ (MEK) létrehozásával és működtetésével célozzuk a FETE településeken élő emberek egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését javítani. 8 darab furgon beszerzését követően ezek átalakításra kerülnek a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben megfogalmazott vonatkozó minimumkövetelményeknek megfelelően háziorvosi rendelőnek alkalmas eszközökké. A MEK-eket ezt követően felszereljük azokkal az orvostechnikai eszközökkel, melyekkel alkalmassá válnak orvosi rendelési, szűrési, oltási tevékenységekhez. A szűrő gépjárművet működtető humánerőforrás kialakítása az EFOP-1.8.24-22 pályázat keretein belül történik meg. Beszerzésre kerül további 4 olyan személygépjármű, melyek olyan településre tudják szállítani a szükséges humánerőforrást és orvostechnikai eszközöket, melyeken üres rendelő rendelkezésre áll.

Választható, önállóan támogatható tevékenység a laboratórium létrehozása és kialakítása. A laboratórium a bicskei gyógyszeroptimalizációs központtal egy épületben kap helyet. A cél, hogy a program keretében egy olyan vizsgálati környezet valósuljon meg, amely hozzájárul a megbízható vizsgálati tevékenységek végzéséhez. A laboratóriumba napi szinten szervezett logisztikával érkeznek a FETE településekről a minták. A laborban vérkép, klinikai kémiai, vírusszerológiai, mikrobiológiai és molekuláris biológiai vizsgálatok elvégzésére van lehetőség.

Várható mintaszámok összesen 8 hónapos időtartam alatt:
o nagyrutinvizsgálat (VC,CN,kreat,Na,K,Cl,Ca,Mg,TBi,DBi,GGT,AP,GPT,GOT, Koleszterin, Triglicerid, Vérkép, TSH, vizelet) § 45.000 vizsgálat
o egyéb klinikai, kémiai, immunológiai, endokrinológiaivizsgálat § 130.000 vizsgálat
o szerológia
§ 6.500 vizsgálat
o mikrobiológia
§ 6.500 vizsgálat
o molekulárisbiológia
§ 6.500 vizsgálat

A laboratóriumi minták szállításához 4 személygépjármű kerül beszerzésre.